Follow Aftenrutine to join the conversation.

When you follow Aftenrutine, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Aftenrutine

Copenhagen, Denmark

Aftenrutine er et pladeselskab og er forlag, der primært beskæftiger sig med poetiske, dansksprogede værker.

Aftenrutine bestyres af Anders Hjernø og Rasmus Bak